Norovirus

Naam: Norovirus, Norwalkvirus

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek norovirus:

  • PCR feces
    1 gram feces nodig
  • PCR braaksel
    1,0 ml braaksel nodig

Specifieke informatie