BRMO

Naam: BRMO, ESBL, Multi resistente Gram negatieve staven, Bijzonder resistente micro-organismen

Algemene informatie

Opmerkingen

  • Kweek beleid in overleg met deskundige infectiepreventie van uw zorginstelling of arts-microbioloog.

  • Screening is alleen betrouwbaar indien tenminste 48 uur voor afname geen antibiotica zijn gebruikt. Afname onder antibiotica kan leiden tot fout-negatieve kweken. Bij twijfel overleg met de arts-microbioloog.

  • Altijd rectumkweek afnemen, op indicatie* ook keel, wond, urine, sputum of bronchus-aspiraat. Bij neonaat een keeluitstrijk afnemen.
    *Geïndiceerd bij de aanwezigheid van: wonden, verblijfskatheter of productieve hoest.

  • Bij controle van bekend dragerschap tevens kweken van lokalisaties die eerder positief zijn geweest afnemen.

  • Afname van opeenvolgende kweeksets met tenminste 24 uur tussenpoos.

Opmerkingen
Extended Spectrum B-Lactamase producerende micro-organismen (ESBL) vallen onder het BRMO-protocol.

Voor MRSA en VRE zie onder de betreffende verwekker.

Specifieke informatie