VRE

Naam: Vancomycine resistente enterococ, Vancomycine Resistente Enterococ

Algemene informatie

Opmerkingen

  • Kweek beleid in overleg met deskundige infectiepreventie van uw zorginstelling of arts-microbioloog.

  • Screening is alleen betrouwbaar indien tenminste 48 uur voor afname geen antibiotica zijn gebruikt. Afname onder antibiotica kan leiden tot fout-negatieve kweken. Bij twijfel overleg met de arts-microbioloog.

  • Voor het betrouwbaar screenen op drie (achtereenvolgende) dagen een rectumkweek¬†afnemen, ten vroegste 5 dagen na het laatste VRE contactmoment.

  • Afname van opeenvolgende kweeksets met tenminste 7 dagen tussenpoos.

Specifieke informatie