Moleculair feces panel (parasitologisch)

Algemene informatie

Opmerkingen

Betreft een panel bestaande uit de volgende PCR's:

  • Cryptosporidium species
  • Entamoeba histolytica
  • Giardia lamblia

Bij specifieke aanvraag:

  • Dientamoeba fragilis

Voor dit panel is 2 gram feces nodig.

Specifieke informatie