Flesje met tri-sodiumphosphate

Naam: Flesje met tri-sodiumphosphate, nuchtere maaginhoud, Maaginhoud (nuchtere), TB-set maaginhoud, Schroefdopflesje voor maagvocht

Algemene informatie

Wijze van insturen

Vermeld naam, geboortedatum en afnamedatum op het flesje. Gebruik zo mogelijk een sticker met patiëntgegevens.


Verzend het materiaal zo spoedig mogelijk na afname, want het materiaal moet binnen 24 uur door Labmicta verwerkt zijn. Niet in het weekend insturen.

Bewaarcondities tot transport

Kamertemperatuur.

Bewaarcondities tot gebruik

Kamertemperatuur.

Opmerkingen

Wordt alleen op aanvraag verstrekt.

Geschikt voor kweek en PCR van mycobacteriën uit nuchtere maaginhoud.

Afbeelding

Specifieke informatie