Urine CAD

Naam: Catheterurine, Urine CAD

Algemene informatie

Puncteer urine met behulp van spuit en naald uit het rubberen overgangsgedeelte tussen de catheter en de afvoerslang naar het urineverzamelreservoir (geen urine uit reservoir) en stop dit in een steriel potje. 

Specifieke informatie