Urine

Naam: Urine, Catheterurine, nefrostomie, cystoscopie, blaaspunctie

Algemene informatie

Opmerkingen

(Midstroom)urine/catheterurine geschikt voor:

 • Aërobe kweek
 • Kweek op gisten
 • Legionella-antigeen sneltest
 • Pneumokokken-antigeen sneltest
 • Kweek en PCR op mycobacteriën (minimaal 15 ml, 2x herhalen)

Eerste straals urine geschikt voor:

 • PCR op Chlamydia trachomatis
 • PCR op Neisseria gonorrhoeae
 • PCR op Trichomonas vaginalis
 • PCR op Cytomegalovirus en andere virussen

Nefrostomie/cystoscopie/blaaspunctie geschikt voor:

 • Aërobe en anaërobe kweek
 • Kweek op gisten

24-uurs urine geschikt voor:

 • Microscopisch onderzoek op Schistosoma haematobium

Specifieke informatie