Urinecontainer 24-uurs urine

Algemene informatie

Wijze van insturen

Vermeld naam, geboortedatum en afnamedatum op de container. Gebruik zo mogelijk een sticker met patiëntgegevens. 

Afname na overleg met de arts-microbioloog van Labmicta. Urine graag binnen 24 uur na afname inleveren bij Labmicta of een ander inleverpunt.

Geschikt voor onderzoek op Schistosoma haematobium.

Bewaarcondities tot transport

Koelkast

Bewaarcondities tot gebruik

Koelkast

Afbeelding

Specifieke informatie