Legionella

Naam: Legionella pneumophila, Veteranenziekte, Legionella pneumophila

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek Legionella:

  • Antigeentest in urine
  • Kweek op respiratoir materiaal
  • PCR op respiratoir materiaal
    200 µl materiaal nodig.
  • Serologie uit stolbloed of plasma.
    50 µl serum of plasma nodig
    Voor adequaat serologisch onderzoek zijn 2 sera nodig: een in de acute fase en een 2 tot 4 weken later.

Specifieke informatie