Bloed

Naam: Bloed, Citraatbloed, EDTA-bloed, Heparine plasma, Plasma, Serum

Algemene informatie

Opmerkingen

Bloedkweekset

 • aërobe en anaërobe bacteriologische kweek
 • kweek op gisten

Bloedkweekflesje, kind < 3 jaar

 • aërobe bacteriologische kweek
 • kweek op gisten

Vermeldt een verdenking op endocarditis, gisten of Brucella op het aanvraagformulier voor verlengde incubatie.

Serum (uit stolbloed)

 • Serologisch onderzoek, antistofbepaling 

EDTA-bloed

Geschikt voor:

 • Moleculaire detectie
 • Virale load bepaling, CMV, HIV, EBV
 • Virale genotypering
 • Serologisch onderzoek, antistofbepaling  
 • Aspergillus antigeen bepaling 

Citraatbloed

Geschikt voor:

 • Kweek op Mycobacteriën (voor PCR tevens EDTA-bloed insturen)

Heparine plasma

Geschikt voor:

 • Anti-DNAse B

Quantiferon-test

Geschikt voor:

 • T-cel reactiviteit op Mycobacterium tuberculosis

Specifieke informatie