HIV

Naam: HIV, Humaan immunodeficiëntie virus

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek HIV:

  • Serologie uit stolbloed 500 µl serum nodig
  • PCR virale load en genotypering uit EDTA–bloed
    2 ml EDTA-bloed nodig

Specifieke informatie