Bloedkweekflesje, kind

Naam: PF-fles

Algemene informatie

Wijze van insturen

Vermeld naam, geboortedatum en afnamedatum op het flesje. Gebruik zo mogelijk een sticker met de patiëntgegevens. Plak deze niet (volledig) over de barcode van het flesje.

Bewaarcondities tot transport

Kamertemperatuur.

Bewaarcondities tot gebruik

Kamertemperatuur.

Opmerkingen

Het bloedkweekflesje heeft een gele dop en kan gebruikt worden voor kinderen.  

Voeg aan het flesje onderstaande hoeveelheden bloed toe (max. 4 ml):


≥0,5 ml bloed voor kinderen <1 maand

≥1 ml bloed voor kinderen 1-36 maanden

4 ml bloed voor kinderen >36 maanden


Geschikt voor aërobe kweek en kweek op gisten.

Afbeelding

Specifieke informatie