Bloedkweekset

Naam: Bloedkweekset

Algemene informatie

Een bloedkweekset bestaat uit 2 flesjes.

Aan een aëroob (FA, groene dop) en anaëroob (FN, oranje dop of SN, donkerrode dop) BacT/ALERT flesje dient 5-10 ml bloed toegevoegd te worden.


Bij verdenking sepsis:

  • 2 bloedkweeksets. Hierbij hoeft niet gewacht te worden tussen de afnames, maar moet wel 2 maal een venapunctie verricht worden (i.v.m. evaluatie van mogelijke contaminatie met huidflora).

Bij verdenking endocarditis:

  • 3 bloedkweeksets verdeeld over 24 uur afnemen en eventueel op de 2e dag nogmaals 3 sets. Wanneer de patiënt zo ziek is dat direct starten van antibiotica geïndiceerd is, dan kunnen 3 bloedkweeksets direct achter elkaar afgenomen worden. Doe wel voor elke bloedkweekset een aparte venapunctie. Vermeld "endocarditis" op het aanvraagformulier voor verlengde incubatie.

Bij verdenking gisten of Brucella worden de bloedkweeksets verlengd geïncubeerd. Vermeld dit op het aanvraagformulier.


Bij problemen met afname kan eventueel volstaan worden met de toevoeging van 5 ml bloed aan een aëroob flesje; het anaërobe flesje dient wel meegestuurd te worden.
Voor hoeveelheid bloed bij neonaten, zie verzendmateriaal Bloedkweekflesje, kind.


Bloedkweeksets zijn ook geschikt voor aërobe/anaërobe kweek en kweek op gisten in ascites, primair steriel of respiratoir materiaal.

Specifieke informatie