Quantiferontest

Naam: Quantiferontest

Algemene informatie

QFT-Plustest maakt gebruik van de volgende 4 bloedafnamebuisjes:
Nil buis (grijze dop),
TB1 buis (groene dop),
TB2 buis (gele dop), 
Mitogen buis (paarse dop).

Verzamel 1ml bloed rechtstreeks in elk van de QFT-Plus bloedverzamelbuisjes. De zwarte markering op de zijkant van de buisjes geeft het gevalideerde bereik van 0,8 - 1,2 ml aan.

Zodra de buisjes zijn gevuld, moeten deze minstens tien maal (10x) rustig worden geschud/gezwenkt. Te krachtig schudden kan tot afbraak van de gel en derhalve afwijkende resultaten leiden.

Specifieke informatie