MRSA

Naam: Meticilline resistente Staphylococcus aureus, Meticilline Resistente Staphylococcus aureus

Algemene informatie

Opmerkingen

  • Kweek beleid in overleg met deskundige infectiepreventie van uw zorginstelling of arts-microbioloog.

  • Screening is alleen betrouwbaar indien tenminste 48 uur voor afname geen antibiotica zijn gebruikt. Afname onder antibiotica kan leiden tot fout-negatieve kweken. Bij twijfel overleg met de arts-microbioloog.

  • Altijd keel, neus en een perineum of rectumkweek afnemen. Op indicatie* ook navel, wond, urine, sputum, huid of bronchus-aspiraat.
    *Geïndiceerd bij de aanwezigheid van: wonden, verblijfskatheter, productieve hoest of huidlesies zoals eczeem.

  • Bij controle dragerschap na dekolonisatie tevens kweken van lokalisaties die eerder MRSA positief zijn geweest afnemen.

  • Afname van opeenvolgende kweeksets met tenminste 7 dagen tussenpoos.

Opmerkingen
Screeningskweken bij medewerkers:

-In overleg met deskundige infectiepreventie van uw zorginstelling of arts-microbioloog.
-Afname altijd bij aanvang van de dienst, dus niet tijdens of aan het eind van de werkdag.


Bij een positieve bevinding wordt de stam voor typering verstuurd naar het referentielaboratorium (RIVM).

Specifieke informatie