Coxiella burnetii

Naam: Coxiella burnetii, Q-koorts, Coxiella burnetii

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek Q-koorts:

Voor optimale diagnostiek zijn gegevens van klachten, symptomen en eerste ziektedag onontbeerlijk.

  • PCR uit respiratoir materiaal
    200 µl materiaal nodig
  • PCR uit serum of EDTA-bloed (alleen bij ziekteduur <= 21 dagen of chronisch)
    1,0 ml materiaal nodig
  • PCR uit weefsel

Serologie uit stolbloed:

  • Coxiella IgG en IgM (Q-koorts) 

Specifieke informatie