Actinomyces

Naam: Actinomycose, Actinomyces spp

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek:

- Kweek wordt standaard ingezet bij abcessen in het KNO-gebied en de tractus genitalis.

- Specifieke aanvraag bij verdenking op een Actinomyces infectie.

- Anaerobe kweek op Actinomyces uit diverse materialen.

Specifieke informatie