Pathogene darmbacteriën

Naam: Shiga-toxine producerende E.coli, E. coli O157, EHEC, Enterohemorrhagische E. coli, STEC, Campylobacter jejuni, Shigella, Paratyfus, Buiktyfus, Salmonella typhi, Tyfus, Yersinia enterocolitica, Campylobacter coli, Salmonella paratyphi

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek pathogene darmbacteriën:

  • PCR in feces (Moleculair feces panel, bacteriologisch)

Bij een positieve PCR-uitslag wordt een kweek ingezet.


Bij verdenking Salmonella typhi/paratyphi, aanvullend:

  • Bloedkweek
  • Serologie antistofbepaling vanuit serum, 200 µl serum nodig.

Bij verdenking Yersinia enterocolitica, aanvullend:

  • Serologie uit stolbloed (alleen bij extra-intestinale verschijnselen die gerelateerd kunnen zijn aan een infectie met Yersinia, zoals arthritis en erythema nodosum)

Specifieke informatie