Zikavirus

Algemene informatie

Opmerkingen

Diagnostiek naar Zikavirus is primair gebaseerd op detectie van viraal RNA met behulp van RT-PCR. Momenteel zijn de voorkeursmonsters voor laboratoriumdiagnostiek serum/plasma afgenomen in de eerste 10 dagen na aanvang van symptomen en urine afgenomen in de eerste 30 dagen. Tevens wordt serologische diagnostiek aangeboden aan patiënten met een passend klinisch beeld en relevante reishistorie waarbij serum ≥7 dagen na de eerste ziektedag is afgenomen. Daarnaast wordt serologische diagnostiek ook aangeboden aan zwangeren zonder symptomen die risico hebben gelopen geïnfecteerd te zijn (geweest) met het Zikavirus tijdens hun zwangerschap. (LCI richtlijn Zikavirus, mei 2017).


Diagnostiek van Zikavirus:

  • RT-PCR uit EDTA plasma en/of urine 
    Minimaal 500 µl plasma en/of urine nodig 
  • Serologie uit serum
    Minimaal 500 µl serum nodig  

Specifieke informatie